Versie 4.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 augustus 2020.

Leuk dat je onze website bezoekt. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Gerard van der Made BV
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht

KvK-nummer: 08083571
Contactpersoon: Jolande van der Made
E-mailadres: privacy@gerardvandermade.com

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we (mogelijk)

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • (Bedrijfs)adres
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Social media accountnamen
 • Opdrachtnummer en factuurnummer

Dit zijn gegevens van de coachee, leidinggevende van de coachee en opdrachtgever van een training. Van deelnemers van trainingen verwerken we alleen de voor- en achternamen en e-mailadressen.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via een leidinggevende of we halen deze uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media).

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

Overeenkomst
Om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben we contactgegevens nodig en worden soms enkele aantekeningen gemaakt. Deze gegevens worden enkel verwerkt op de grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden tot maximaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst of het coachingstraject bewaard, zodat op deze gegevens bij een eventueel vervolgtraject teruggevallen kan worden.

Contact
We hebben en houden graag contact met je, wanneer je zelf eerst het initiatief hebt genomen om contact met ons op te nemen of wanneer we vanwege een coachingstraject of training graag contact onderhouden. De inhoud van de e-mail, je naam en e-mailadres verwerken we met het doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal vijf jaar. De grondslag die we hiervoor gebruiken is het gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. We doen dit op de grondslag toestemming.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. Het is onze wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Om op een zo gewoon mogelijke manier contact met je te kunnen hebben en terug te kunnen halen of we eerder contact hebben gehad, terwijl de gegevens geen grote invloed hebben op jouw privacy, mogen we ons gerechtvaardigd belang hiervoor inzetten.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Clouddataopslag
 • Onderhoudsdiensten digitale voorzieningen
 • Accountancy en boekhoudsoftware
 • Bank- en betaaldiensten
 • Nieuwsbriefdienst

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Al onze verwerkers zijn gevesigd in de EU/EER en voldoen daarom aan de AVG, net als wij dat moeten doen.

Links
Op onze website tref je mogelijk links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@gerardvandermade.com

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Gegevens inzien en verzoek tot aanpassing / verwijdering kan via privacy@gerardvandermade.com

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
LinkedIn
Twitter

Analytische cookies

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard. IP-adressen worden gepseudonimiseerd.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Cookieverklaring